25.1. 2018 Pozvánka na koncert souboru KOUCKÁ, VERNER, ROUBAL

Nezapomenutelný hudební zážitek!
Sopranistka Jana Koucká-Bínová je absolventka pražské AMU a holandské Akademie pro starou hudbu. Působí jako sólistka souboru Hofmusici, nahrává pro ČRo i pro ČT, koncertuje doma i v zahraničí.
Jan Verner je absolvent pražské konzervatoře ve třídě prof. Josefa Švejkovského. Působí jako koncertní mistr Hudby Hradní Stáže, kde reprezentuje při slavnostních akcích Prezidenta republiky. Je členem souboru Verner Collegium.
Vladimír Roubal, jeden z nejlepších českých varhaníků, od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově, zakladatel chrámového sboru Collegium Strahoviense.