BOHEMIA SAXOPHONE QUARTET

Na svých koncertech interpretuje původní klasický i jazzový repertoár, soudobé skladby většinou přímo věnované souboru, jakož i transkripce a úpravy nejrůznějších hudebních stylů a žánrů, z nichž většinu vytvořili členové kvarteta. Díky využití bohatých výrazových možností saxofonů účinkuje Bohemia Saxophone Quartet nejen v koncertních sálech, ale i v divadlech, na alternativních scénách nebo jazzových pódiích.